Biz Kimiz

9 Haziran 2011 tarihinde kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Türkiye’deki markalı konut üreticilerinin çatı kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 250 binin üzerinde konutun inşasına imza atan KONUTDER üyeleri, deprem riski altındaki ülkemizin konut stokunun daha nitelikli hale getirilmesinde önemli bir rol üstlenirken yaklaşık 50 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam olanağı sağlıyor.

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sektörlerin başında İnşaat sektörü geliyor. İnşaat sektörünün katma değeri en yüksek alanını ise markalı konut inşaatları oluşturuyor. Markalı konut sektörünün ekonomiye sunduğu katma değeri artırma ve sağlıklı büyümesinin önünü açma amacıyla yola çıkan KONUTDER, kurulduğu günden bu yana sektörün sesini daha güçlü duyuran bir platform olma misyonuyla hareket ediyor. Geçmiş yıllarda, temsil ettiği ekonomik büyüklüğü, teknik altyapının değerini, topluma sağladığı katma değeri anlatmakta markalı konut üreticilerinin sesi olan dernek, aynı zamanda sektörün kurumsallaşma çalışmalarına da önderlik ediyor.

Markalı konut üreticilerinin zaman zaman karşı karşıya kaldığı konjonktürel, yapısal ve bürokratik sorunlara karşı etkili projeler hayata geçiren KONUTDER, dernek üyeleri ve toplum için maksimum fayda sağlayacak şartların oluşturulması için yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Geleceğin estetik, sağlıklı, güvenli ve engelsiz yaşam alanlarının geliştirilebilmesi için kurumsal ve profesyonel yatırımcılara ihtiyaç olduğunu, bunun için de istikrarlı ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı sağlanması gerektiği savını her platformda dile getiren KONUTDER, orta ve uzun vadede kamu müdahalesine gerek kalmadan sektörün kendisini disipline etmesine ve kalite standartlarını yükseltmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Çağdaş yaşam alanları  geliştirilmesine öncülük ederek, toplumsal gelişime katkı sağlamak. 

Misyonumuz

Sektörel bilgi birikiminden hareketle, üyelerimizin rekabet gücünü arttırmak. Hedeflerimiz

 • Sektörü düzenleyen mevzuatlara ilişkin sorunlara çözüm üretmek.
 • Proje gelişimi ve konut üretiminin sektörel bazda büyümesini sağlamak.
 • Modern ve çağdaş kentsel planlama ilkeleri ışığında konut ve yaşam alanlarını
  projelendirmek, konut projelerinin yüksek standartlarda inşa edilmesi için ülke 
  çapında çaba göstermek.
 • Konut geliştiricileri ve yatırımcıları, belediyeler, kamu otoriteleri, tüketici örgütleri ve
  sektörel tedarikçileri arasında düzenli ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini sağlamak.
 • Sektörün artan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili kamu veya özel sektör
  kurum ve kuruluşları ile kaliteli işgücü eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, sektörel
  eğitimi geliştirmek.
 • Konut Üretimi Sektörüne ait sağlıklı, ölçümlenebilir doğru veri toplamak, performans
  göstergeleri, endeksler ve standartları belirlemek.

İcra Kurulu

 • Ramadan KUMOVA (Başkan) 
 • Ahmet ÇELİK (Bşk. Yrd.) 
 • Hasan İnanç KABADAYI (Bşk. Yrd.)
 • Hasan K. BOLAT (Bşk. Yrd.)
 • Hasan RAHVALI (Bşk. Yrd.) 
 • Mert BOYSANOĞLU
 • Ömer Faruk AKBAL
 • Özen KUZU (Bşk. Yrd.)
 • Serhan ÇETİNSAYA
 • Ziya YILMAZ (Bşk. Yrd.)