TR | EN
YÖNETİM KURULU
Ziya Altan Elmas (BAŞKAN)
Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Ahmet Çelik (BAŞKAN YARDIMCISI)
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(Yönetim Kurulu Üyesi)
Hasan Rahvalı (BAŞKAN YARDIMCISI)
Akdeniz İnşaat ve Eğitim A.Ş. (Ağaoğlu)
(Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza)
Ömer Faruk Çelik (BAŞKAN YARDIMCISI)
(ONURSAL BAŞKAN)
EYG GRUP (İcra Kurulu Başkanı)
Özen Kuzu (BAŞKAN YARDIMCISI)
Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.
(Yönetim Kurulu Üyesi)
Ramadan Kumova (BAŞKAN YARDIMCISI)
Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.
(Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Ziya Yılmaz (BAŞKAN YARDIMCISI)
Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Hasan K. Bolat (BAŞKAN YARDIMCISI)
İş GYO
(Genel Müdür)
Ali Dumankaya (YÖNETİM KUR. ÜYESİ)
DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Erden Timur (YÖNETİM KUR. ÜYESİ)
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Gökhan Çetinsaya (YÖNETİM KUR. ÜYESİ)
Artaş Grubu
(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
H. İnanç Kabadayı (YÖNETİM KUR. ÜYESİ)
Ege Yapı
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Mert Boysanoğlu (YÖNETİM KUR. ÜYESİ)
Mesa Mesken Sanayi A.Ş.
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Hedeflerimiz

 • Sektörü düzenleyen mevzuatlara ilişkin sorunlara çözüm üretmek.
 • Proje gelişimi ve konut üretiminin sektörel bazda büyümesini sağlamak.
 • Modern ve çağdaş kentsel planlama ilkeleri ışığında konut ve yaşam alanlarını
  projelendirmek, konut projelerinin yüksek standartlarda inşa edilmesi için ülke 
  çapında çaba göstermek.
 • Konut geliştiricileri ve yatırımcıları, belediyeler, kamu otoriteleri, tüketici örgütleri ve
  sektörel tedarikçileri arasında düzenli ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini sağlamak.
 • Sektörün artan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili kamu veya özel sektör
  kurum ve kuruluşları ile kaliteli işgücü eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, sektörel
  eğitimi geliştirmek.
 • Konut Üretimi Sektörüne ait sağlıklı, ölçümlenebilir doğru veri toplamak, performans
  göstergeleri, endeksler ve standartları belirlemek.

İcra Kurulu

Ziya Altan Elmas (Başkan) / Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Ahmet Çelik (Başkan Yardımcısı) / Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ali Dumankaya / DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hasan Rahvalı (Başkan Yardımcısı) / Akdeniz İnşaat ve Eğitim A.Ş. (Ağaoğlu) (Genel Müdür)

H. İnanç Kabadayı / Ege Yapı A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Muhammet Haluk Sur 

Ömer Faruk Çelik (Onursal Başkan) / EYG Grup (İcra Kurulu Başkanı)

Özen Kuzu (Başkan Yardımcısı) / Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ramadan Kumova (Başkan Yardımcısı) / Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Ziya Yılmaz (Başkan Yardımcısı) Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hasan K. Bolat (Başkan Yardımcısı) İş GYO (Genel Müdür)

 

Genel Sekreter

Doğan Selçuk Öztürk
Adres: Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No:21 Üsküdar - İstanbul
Tel: (0216) 527 87 70 
e-mail: dogan.ozturk@konutder.org.tr

 

Danışmanlar

YMM Abdullah Tolu

Fatih Keresteci

Av. Nimetullah Topu

Biz Kimiz

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği(KONUTDER) 9 Haziran 2011 tarihinde kuruldu. Türkiye’deki markalı konutların önemli bir kısmını üreten KONUTDER üyeleri, bugüne kadar 250 binin üzerinde konutun inşaasına imza attı. Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık bir katma değer yaratan KONUTDER üyesi firmalar, yaklaşık 50 bin kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam olanağı sağlıyor.

KONUTDER sektörün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olarak kuruldu. Konut sektörü her dönemde geliştirdiği projelerle önemli ilerlemeler kaydederken, gerek yapısal, gerekse konjonktürel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların çözümü geniş tabanlı bir işbirliği gerektiriyor. KONUTDER, bu sorunların aşılması için gerekli adımları atmakta, paydaşları ile ortak hareket etmekte ve tüketiciler için maksimum fayda sağlayacak şartların oluşturulması adına girişimlerde bulunmaktadır. KONUTDER, bu sektörde faaliyet gösteren, ortak amaçları olan ve ortak sıkıntıları paylaşan firmaların ilk defa bir araya geldiği bir sivil toplum örgütü oldu. Münferit olarak çözemediğimiz, birlikte hareket edilmesini zorunlu kılan konuları, bu çatı altında ele almaya başladık. Çağdaş yaşam alanlarının geliştirilebilmesinin kurumsal ve profesyonel yatırımcılarla olabileceğini, bunun için de istikrarlı, sürdürülebilir bir yatırım ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede kamu müdahalesine gerek kalmadan, KONUTDER olarak,  sektörün kendisini disipline etmesi ve kalite standartlarını yükseltmesine öncülük etmek istiyoruz. 

Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Çağdaş yaşam alanları  geliştirilmesine öncülük ederek, toplumsal gelişime katkı sağlamak. 

Misyonumuz

Sektörel bilgi birikiminden hareketle, üyelerimizin rekabet gücünü arttırmak.