Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Markalı Konut Üreticileri Olarak Türkiye Gayrimenkul Sektörüne Değer Katıyoruz.

 

Değerli KONUTDER Üyeleri ve Saygıdeğer Paydaşlarımız,

Türkiye markalı konut sektörünün en geniş katılımlı platformu KONUTDER’e başkanlık ettiğim dönem içerisinde ülkemizin en öncelikli konularından olan ev sahiplik oranını arttırmak ve “erişilebilir konut” sorununa kapsamlı çözümler üretme kararlılığı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yenilikçi bakış açımız ile şehir planlamasına uygun, güvenilir ve modern yaşam alanları oluşturma bilincini yalnız konut geliştirirken ve üretirken değil, sosyal bir çatı altında da önceliklendiriyoruz.

Çözüme odaklıyız

Sektörümüzün yalnızca sorunlarını tespit etmek yerine sorunlara yönelik çözümlere de odaklanıyoruz. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve diğer tüm  paydaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Çözümleri ortak bir akılla bulabileceğimiz platformlar oluşturmaya ve davet edildiğimiz platformlara çözüm önerilerimizi destekleyen çalışmalarla iştirak etme prensibini benimsiyoruz.

Türkiye’yi Güvenli Yapı Stoğuna Kavuşturmak Öncelikli hedefimiz

KONUTDER olarak, yeni dönemde Türkiye'nin güvenli yapı stokuna kavuşması için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Erişilebilir ve güvenli konutlar en öncelikli konumuz. Ülkemizin bir gerçeği olan başta deprem olmak üzere tüm afet risklerine karşı kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması ve şehirlerimizin yeniden planlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.  Markalı konut üreticileri ve yatırımcıları olarak geleceğin güvenli şehirlerinin inşasında öncü rol oynadığımızın bilinci ve sorumluluğu ile çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Güvenli konutların erişilebilir finansal modeller ile tüketicilere sunulmasına ilişkin öneriler geliştiriyor, çalışmalarımızı tüm karar vericiler ile paylaşıyoruz. 

Şeffaflık ilkesine bağlı yönetim anlayışımız ile üyelerimiz arası bilgi, tecrübe ve veri paylaşımı ile sinerji oluşturarak, sosyal bir kulüp ortamı sunmayı ve sektörel gelişimi desteklemeyi hedefliyoruz.

Veriye dayalı çalışmalarla sektörün bugünü değil geleceğini planlıyoruz

Hayata geçirdiğimiz üretici beklenti anketi gibi sektörde bir ilk olan çalışmalarla, üyelerimiz arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı ve yol gösterici olmayı önemsiyoruz. Sektörümüzün veri üretmesine yardımcı olacak raporlar ve analitik veriler ışığında hem planlama, hem üretim hem de pazarlama alanlarında konut sektörünün stratejilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.  Sektörümüzün öncü temsilcilerinden aldığımız güç ve bilgi birikimi ile yalnızca bugünün değil, geleceğin modern Türkiye’sinin yaşam alanlarına yön veren bir bakış açısıyla kalıcı değerler üretmeyi başaracağımıza inancım sonsuzdur. 

Marka şehir İstanbul’un yıldızı daha da parlamalı

İstanbul başta olmak üzere her biri kendine özgü değerler barındıran şehirlerimizin markalaşma çalışmalarına destek vererek ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın gelişiminde öncü rol oynamaya kararlıyız. Ülkemizin marka şehirler açısından dünyada hak ettiği sıralamayı yakalaması amacıyla tüm platformlarda üzerimize düşen sorumluluğu almaya dün olduğu gibi bugün de hazırız.

Yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlayan dernek üyelerimize, iş birliği içerisinde olduğumuz sektör derneklerine, kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan temsilcilere, görüşlerimizi duyurmamıza aracılık eden basın mensuplarına bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum. 

 

Saygılarımla,

Ramadan Kumova