KONUTDER

KONUTDER

Türkiye'nin önde gelen markalı konut üreticilerini bir araya getiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) 9 Haziran 2011'den itibaren sektörün en geniş katılımlı platformlarından biri olarak faaliyet göstermektedir.

KONUTDER üyeleri, bugüne kadar 250 binin üzerinde konutun inşasına imza atarak, ülkemizin deprem riskine karşı daha güvenli konut stoku oluşturulmasında kritik bir rol üstlenmiştir. Yaklaşık 50 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan konut geliştiricileri Türkiye ekonomisine de önemli katkı sunmaktadır.

KONUTDER, bir yandan markalı konut sektörünün ekonomiye katkısını artırmayı ve sağlıklı büyümesini desteklerken, bir yandan da sektörün kurumsallaşması ve en üst standartlarda hizmet vermesine liderlik etme amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Sektörün sorunlarına akılcı ve sürdürülebilir çözümler sunmaya odaklanan yaklaşımı ile KONUTDER; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve akademisyenler başta olmak üzere tüm paydaşları bir araya getirerek projeler üretmektedir. 

Bugünün ve geleceğin modern, güvenli, sağlıklı ve engelsiz yaşam alanlarının geliştirilmesi misyonunu taşıyan KONUTDER, istikrarlı bir yatırım ortamı ile erişilebilir konut projelerinin üretilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Sektörün hizmet ve kalite standartlarının yükseltilmesi kadar artı değer yaratan “marka şehirlerin” oluşturulması ve Türkiye’nin dünyada bu alanda hak ettiği değeri yakalaması KONUTDER’in öncelikli konu başlıklarından birini oluşturmaktadır.